gallery/love

Par Dievmātes komandām

Mēs dzīvojam kontrastu laikmetā. No vienas puses – pieaug laulības šķiršana, laulības pārkāpšana, nelaulātu personu kopdzīve, no otras – pieaug tādu ģimeņu skaits, kas ilgojas pēc patiesi kristīgas dzīves. Dažas šādas ģimenes ir

nodibinājušas Equipes Notre-Dame (Dievmātes komandas). Šīs ģimenes:

vēlas piepildīt Kristības solījumus;

grib dzīvot Kristum, ar Kristu, caur Kristu;

veltās Kristum bez nosacījumiem;

nolemj Viņam kalpot bez šaubīšanās;

atzīst Kristu par savu ģimeņu Skolotāju un Kungu;

balsta ģimenes dzīvi Evaņģēlijā;

grib, lai viņu mīlestība, ko svētdarījis laulības sakraments, atdotu godu Dievam, būtu liecība cilvēkiem par Kristus mīlestību un pārlūgums par grēkiem pret laulību;

gallery/la_charte

alkst būt Kristus liecinieki vienmēr un visur;

būdamas uzticīgas Baznīcai, ir gatavas atsaukties uz sava bīskapa un priesteru lūgumiem;

cenšas pēc vislabākās sirdsapziņas kalpot profesionālajā aicinājumā un ikdienas darbos;

ilgojas pārvērst visas savas aktivitātes kā līdzdarbību Dieva darbā un kalpošanu cilvēkiem.

Laulātie, apzinoties savu vājumu un savu iespēju robežas, un ik dienas pieredzot, cik grūti, neskatoties uz viņu labo

gribu, ir dzīvot kā kristiešiem modernā pasaulē, uzticas savstarpējai brālīgai palīdzībai, tāpēc viņi ir nolēmuši

apvienoties Dievmātes komandās.

Šīs Dievmātes komandas nav vieta, kur kopā sanāk “pareizie”, bet nobrieduši kristieši, kas gatavi uzņemties saistības. Neviens nav spiests nedz tajās iestāties, nedz palikt. Bet tiem, kuri pie tām pieder, ir godīgi jāievēro noteikumi.